O4 ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบล บางเเค อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110

โทรศัพท์ : 034-772-608 โทรสาร : 034-772-609

เพจ Facebook : โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

เเผนที่ตั้งสถานศึกษา