นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศโรงเรียน เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล) พ.ศ.2566

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล).pdf

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของโรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล).pdf

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

8-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.PDF