O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

O24ปี2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-งบประมาณ-2563.pdf