O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

6 เดือนเเรกของปี 2566

o21จัดซื้อจัดจ้าง-รายเดือน-ปีงบ-2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565

O23ปี2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 63

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-งบประมาณ-2563.pdf