O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

o20ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2566.pdf

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

O22ปี2565.pdf

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563