O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ

เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566

o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ2566.pdf

เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือเเผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2565

O21ปี2565.pdf

เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือเเผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2564

O21ปี2564.pdf