O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

034การวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล).pdf

คู่มือเเนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

034คู่มือเเนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

036ปี2565.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

036ปี2564.pdf