O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2566 ( 1 พ.ค. 2566 )

เเนะนำบุคลากรในปัจจุบัน รับชมวีดิทัศน์กิจกรรมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา พบกับท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เเละหัวหน้าฝ่ายปกครอง เพื่อชี้เเจงนโยบาย รับฟังเเละเปลี่ยนปัญหาจากผู้ปกครอง

การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2565 

ในการร่วมกันวางเเผน ร่วมกันเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เเละทำความเข้าใจกับบริบทต่างๆของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2563 

ในการร่วมกันวางเเผน ร่วมกันเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เเละทำความเข้าใจกับบริบทต่างๆของโรงเรียน