โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

โรงเรียนวัดสาธุชนารามฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2481 หลวงพ่อสิน ดิสฺส อดีตเจ้าอาวาสวัดสาธุชนารามเป็นผู้อุปการะโรงเรียน โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดสาธุชนารามเป็นที่เรียน ปัจจุบันโรงเรียนสร้างขึ้นบนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดเสด็จ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

ค่านิยมร่วม

ร่วมใจพัฒนา ร่วมแรงสามัคคี

ปรัชญา

สร้างสรรค์ความรู้ คู่คุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ธ. / ม.ส.ธ.